Цьолиакия:   Цьолиакия е хронична тънкочревна имунно-медиирана ентеропатия, утаена чрез излагане на хранителен глутен при генетично предразположени индивиди. Цьолиакия се предизвиква от поглъщането на глутен (дефиницията по-долу), протеиновия компонент на пшеница, ръж, ечемик, но не и овес. Такава експозиция води до променлива степен на чревно увреждане. За да се потвърди диагнозата на цьолиакия, трябва да се вземат биопсии на дванадесетопръстника, когато пациентите са на диета, съдържаща глутен. Общоприето е, че за диагностициране са необходими четири до шест биопсии, включително и от дванадесетопръстника.

Асимптоматична цьолиакия:   Асимптоматичната цьолиакия не се придружава от симптоми при първоначална диагноза. Индивидите с асимптоматична цьолиакия не проявяват никакви симптоми, често свързани с цьолиакия, и нямат симптоми. Тези пациенти често страдат от понижено качество на живот.

Рискови членове на семейството: (генетично застрашени от цьолиакия ) Членове на семействата на пациенти с цьолиакия, които имат положителен тест за HLA DQ2 и / или DQ8, са генетично застрашени от цьолиакия .

Кръвни тестове за цьолиакия (серология):  Кръвните тестове за цьолиакия се използват, за да се определи дали в риск индивидите имат повишени нива на определени автоантитела – протеини, които реагират срещу собствените клетки или тъкани на тялото – в кръвта им. Първоначалните тестове ще проверят наличието на анти-тъканни трансглутаминазни антитела (tTGA) или антиендомизиумни антитела (EMA). Резултатите от тези тестове ще определят дали е необходимо допълнително изследване.

За да бъдат тези тестове надеждни, пациентът трябва да консумира храни, съдържащи глутен, като пшеница, ръж или ечемик.

Класическа цьолиакия:  Класическата цьолиакия има признаци и симптоми на малабсорбция. Симптоми са диария, стеаторея, загуба на тегло или забавен растеж. Примери за класическа цьолиакия  са пациентите с диария и загуба на тегло, но също така и пациенти със загуба на тегло и анемия.

Дерматит херпетиформис е кожна проява на нелекувана или недиагностицирана цьолиакия. Характеризира се с мехури и силно сърбяща кожа. Хората с дерматит херпетиформис трябва да следват безглутенова диета.

Глиадин-специфични антитела:  Това са AGAs (анти-глиадин антитела) на IgA (имуноглобулин А) и IgG (имуноглобулин G) подклас разпознаващи глиадин части на пшеница. Антитела, които разпознават естествен глутен, сега се използват рядко за диагностични цели, тъй като нямат обща специфичност. Антителата, разпознаващи DGP (деамидиран глиадинов пептид) демонстрират висока специфичност и чувствителност. Те могат да се използват и за измерване на глутена в храните. Използването на термина “глиадин-специфични антитела” обикновено се отнася до антитела, насочени срещу глиадиновата част на пшеничните проламини. Следните три аспекта на тези антитела са от значение за спектъра на заболяване, предизвикано от глутена.

  • Диагностична стойност – След въвеждането през 80-те години, IgA антителата срещу пшеничен глиадин (AGA) са служили като най-добър серологичен тест за цьолиакия от няколко години. Въпреки това, ниската положителна прогнозна стойност означава, че този тест оттогава е бил изоставен за изследване на цьолиакия , освен при деца под 18-годишна възраст, при които IgA AGA изглежда има висока чувствителност. Напоследък са въведени анализи за IgA и IgG антитела срещу DGP и се извършват подобно на тестовете на базата на TTG.
  • Разстройства извън класическата ентеропатия – AGAs също са от значение за нарушения, предизвикани от глутен, извън класическата ентеропатия. Най-известен пример е глутенова атаксия. Пациентите с това заболяване могат да имат цьолиакия или само повишени нива на IgA или IgG AGAs (виж глутенова атаксия).
  • Повишена пропускливост на червата – Повишени нива на AGA също са били използвани за изследване на възможна повишена пропускливост на червата, но тази употреба в клиничната практика няма достатъчно научна обосновка.

Глутен:   Глутена е общоприетото наименование за протеините в специфични зърна, които са вредни за хора с цьолиакия и свързани с глутен заболявания. Тези протеини се намират във всички форми на пшеница (включително дурум, грис, лимец, камут, айнкорн и фаро) и свързаните с тях зърна ръж , ечемик и тритикале .

Докато науката е доказала, че глутенът е лошо усвоен във всички популации, е от решаващо значение тези, които имат заболяване, свързано с цьолиакия и други заболявания, свързани с глутен, да приемат диета без глутен като медицинска необходимост и единствено лечение на тези състояния.

Глутетна атаксия:  Глутеновата атаксия е един от редица неврологични симптоми на цьолиакия и често се характеризира с лоша координация, дисбаланс, липса на контрол върху телесните движения.

Глутенови нарушения: Терминът се използва, за да се опишат всички състояния, произтичащи от поглъщането на глутен, включително: глутенова атаксия, дерматит херпетиформис, чувствителност към глутен и цьолиакия.

Чувствителност към глутен: Чувствителността към глутен е състояние, което се среща при хора, които не са в състояние да понасят глутена и имат симптоми, подобни на тези, свързани с цьолиакия. Диагностичните тестове за цьолиакия или хранителните алергии са отрицателни за такива хора. Може да се нарича още “непоносимост към глутен”.

Некласическа цьолиакия: Некласическата цьолиакия се проявява без признаци и симптоми на малабсорбция. При некласическата цьолиакия пациентът не страда от малабсорбция (например, пациент с констипация и болка в корема, но без малабсорбция). Пациентите с моносимптоматично състояние (различни от диария или стеаторея) обикновено имат некласическа цьолиакия.

Овес: Овесът в естествената си форма не съдържа глутеновият протеин. Въпреки това полета, където се отглеждат овес, и мелниците, в които мели и съхранява овес, също могат да да произвеждат пшеница, ечемик или ръж, което води до кръстосано замърсяване. Текущите изследвания твърдо показват, че по-голямата част от пациентите с цьолиакия могат да понасят овес в чиста, незамърсена форма. Много малък процент от хората с цьолиакия реагират на чист, незамърсен овес. Въпреки че причината за тази реакция не е напълно разбрана се предполага, че протеинът в овеса (авенин) може да предизвика подобни симптоми като към глутен.

Лицата, които биха искали да добавят овес към храната си, трябва да го направят под ръководството на своя лекар. Овесеният прием трябва да бъде ограничен до еквивалента на половин чаша валцуван овес на ден. Всеки овес и продукти, съдържащи овес, които се консумират, трябва да бъдат етикетирани без глутен. Хората, които развиват нови симптоми след добавяне на овес към диетата си, трябва да доведат това до вниманието на своя лекар.

Детска класическа цьолиакия: Детска класическа цьолиакия е педиатричният еквивалент на класическата цьолиакия. Тези деца често се характеризират със забавен растеж, диария, загуба на мускули, слаб апетит и разширение на корема. Много деца с класическа цьолиакия и малабсорбция също показват признаци на емоционален стрес (“промяна на настроението”) и летаргия.

Субклинична цьолиакия: Subclinical celiac disease е под прага на клиничното откриване.

Симптоматична цьолиакия:  Симптоматичната цьолиакия се характеризира с клинично очевидни гастроинтестинални и/или извънинтестинални симптоми, дължащи се на приема на глутен. Клиничните прояви на цьолиакия варират от никакви (асимптоматична цьолиакия) до широк спектър от симптоми, които могат да включват: атаксия, депресия, мигрена, главоболие, нисък ръст (при деца), диария, безплодие, запек, анемия на желязо , болки в ставите, рани в устата или гърчове.

Потенциална цьолиакия : Потенциалната цьолиакия се свързва с хора с нормална тънка чревна лигавица, които са изложени на повишен риск от развиване на цьолиакия , както е показано при положителната серология на цьолиакия .

Рефрактерна цьолиакия : Рефрактерната цьолиакия се характеризира с липса на подобрение при строга диета без глутен от шест до 12 месеца, със симптоми, чревни увреждания и анормална популация от бели кръвни клетки в червата.

Неповлияваща се цьолиакия : Малък брой хора страдащи от цьолиакия не се повлияват от безглутеновата диета или първоначално постигат резултат, но след това симптомите се появяват отново.

Алергията към пшеницата е реакция на протеините, открити в пшеницата, предизвикана от имунната система и обикновено се проявява в рамките на секунди или минути след ядене.Хранителните алергии се случват, когато имунната система на организма реагира много бързо на храната алерген

 

Стари термини за цьолиакия

Следните термини се използват, когато се говори за нарушения, свързани с глутена, но експертите по тази болест препоръчват тези термини да не се използват.

Атипична цьолиакия : Атипичната цьолиакия може да бъде използвана само по отношение на типичната цьолиакия (виж по-долу).

Непоносимост към глутен : Терминът непоносимост към глутен се използва все по-рядко в световен мащаб. Прието е, че правилният термин е чувствителност към глутен.

Тиха цьолиакия : Тихата цьолиакия е еквивалентен израз на асимптоматична цьолиакия. Препоръчва се последния термин.

Типична цьолиакия : “Типична” предполага, че клиничното представяне на цьолиакия е последователно, когато в действителност то се е променило с течение на времето, като симптомите някога са били смятани за нетипични сега по-чести.

Глутенова ентеропатия : Цьолиакията е популярна още като глутенова ентеропатия. В България се среща често това понятие, въпреки че в световен мащаб се използва все по-рядко.

Сподели с приятел