С какво е по-различна Асоциация Цьолиакия България – Живот без глутен?

Ние сме сдружение с нестопанска цел и целите ни са да подобрим качеството на живот на всички засегнати от глутена. Работим за по-добро бъдеще на нас и нашите деца. Всички приходи от стопанска и нестопанска дейност, както от дарения, реклама, членски внос и други се използват само и единствено за делата  и целите на асоциацията. Учредителите работят на доброволчески начала и не разпределят приходи и печалби.

Дали Асоциация Цьолиакия България – Живот без глутен финансира изследвания?

На този етап нямаме финансов ресурс за това, но това е една от целите ни.

Как се финансира асоциацията?

Нашите членове заплащат такса, за да допринесат за разходите за услугите, които получават. Ние разчитаме на дарения и други дейности за набиране на средства. Работим с нашите търговски партньори, като предлагаме възможности за реклама и спонсорство и кандидатстваме за безвъзмездна помощ. Кандидатстваме по различни проекти с цел финансиране.

Къде се намират седалището на Асоциация Цьолиакия България – Живот без глутен?

БЪЛГАРИЯ
област София (столица), община Столична
гр. София 1202
район р-н Сердика
ул. Тимок No 8, ет. 1, ап. 3

Дали Асоциация Цьолиакия България – Живот без глутен има информация за пътуване в чужбина?

Ще се опитаме да предоставим и обоготяваме информацията за безглутеновите дестинации в чужбина.

Какво мога да направя, за да помогна?

Има редица начини да се включите . Независимо дали разказвате историята си чрез нещо преживяно или организирате събитие, всичко помага да се повиши информираността за цьолиакия. Свържете се с нас на дадените телефони и пощи и с радост ще обсъдим с какво може да си бъдем полезни. Всяка помощ е добре дошла.

Сподели с приятел