Какво представлява синдромът на Даун?

Синдромът на Даун е генетично нарушение, което се случва, когато анормалното клетъчно делене причинява на индивида да развие допълнителна хромозома. Да имаш допълнителна хромозома означава, че тези хора имат по-голям генетичен материал от обикновения човек. Всеки индивид със синдром на Даун е уникален и може да страда от различни интелектуални и развиващи се забавяния. Някои физически характеристики на синдрома на Даун включват малък ръст, клатене, сплескани черти на лицето и нисък мускулен тонус. Хората със синдром на Даун също са изложени на повишен риск от други медицински състояния, като сърдечни дефекти, левкемия, инфекциозни заболявания и затлъстяване. Синдромът на Даун е най-често срещаното хромозомно разстройство.

Какво представлява връзката между цьолиакията и синдрома на Даун?

До 16% от хората със синдром на Даун се смята, че имат цьолиакия

Децата със синдром на Даун и цьолиакия могат да имат типични симптоми като диария, коремна болка или слаб растеж, но те също могат да имат атипични симптоми като поведенчески промени или анемия

Експертите препоръчват чести скрининги за цьолиакия при хора, живеещи със синдрома на Даун поради повишения риск. По-ранният тест за цьолиакия може да помогне на родителите на деца със синдрома на Даун да са наясно, ако съществува риск

Няма полза за родителите на деца със синдрома на Даун да пуснат дете на безглутенова диета без диагноза за цьолиакия

Сподели с приятел