Какво представлява синдромът на Уилямс?

Синдромът на Уилямс е генетично състояние, което се случва, когато на човек липсва част от генетичния материал на хромозома 7. Това състояние присъства при раждането и засяга развитието в много части на тялото. Синдромът на Уилямс причинява специфични черти на лицето, като широко чело, къс нос с широк връх, пълни бузи и широка уста. Хората също могат да изпитат зъбни проблеми, като изкривени, изчезнали или малки зъби. Хората със синдром на Уилямс често имат както умствени увреждания, така и когнитивни нарушения. Синдромът на Уилямс обикновено се причинява от случайна мутация, така че родителите може да нямат семейна история на състоянието. Въпреки това, човек с синдром на Уилямс има 50% шанс да предаде разстройството на детето си.

Какво представлява връзката между синдрома на Уилямс и цьолиакията?

Някои проучвания установяват, че разпространението на цьолиакията сред пациентите със синдром на Уилямс е по-високо от това в общата популация

Сподели с приятел