Предполага се, че всеки 1 от 100 души в България има цьолиакия. Нашата цел е да подобрим техните знания в здравеопазването и да гарантираме, че тяхната безглутенова диета не е непосилна и не е толкова трудна за спазване.

Искаме да се запознаем с  нуждите на хората с Цьолиакия и Дерматит Херпетиформис (DH),  с които те се срещат в ежедневието си и да им дадем насоки, напътствия и съвети за тяхното разрешаване.

Правим това чрез предоставяне на експертна и независима информация, която да помогне на хората да управляват здравословното си състояние и стриктното спазване на диетата си.

Провеждаме кампании за по-добър достъп до диагностика и грижи и по-добър достъп до храна в/и извън дома.

Създаването на промяна е в основата на това, което правим. Стараем се да повишим осведомеността за Цьолиакия и Дерматит Херпетиформис при  здравните специалисти, доставчиците и производителите на храна и широката общественост. Правим това чрез лобиране на политиците, работещи със здравните и хранително-вкусовата промишленост и работейки с медиите, за да стигне посланието до максимален брой хора.

Разбирането на първопричината за Цьолиакия и Дерматит Херпетиформис е от съществено значение, ако искаме да намерим потенциално излекуване. Нашата задача е да осигурим по-добра диагностика за децата, обучение на производители и заведения за обществено хранене за избягване на кръстосано замърсяване, изследвания за подобряване на живота на хората, живеещи в противовес с глутена.

Сподели с приятел